ΕΤΑΙΡΙΑ – HDICA

Η HDICA Solutions είναι ένα καινοτόμο Digital Agency με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Αποτελούμαστε από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη: Προγραμματιστές – Web designers – Γραφίστες – Κειμενογράφους – Φωτογράφους – Digital marketing experts και προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβάλλοντας στην προβολή, ανάπτυξη και επιτυχία της επιχείρησή σας.

Η δράση της HDICA Solutions αρχίζει από την πρώτη γνωριμία μαζί σας λειτουργώντας με προσανατολισμό και αφοσίωση στο καλύτερο αποτέλεσμα και φτάνει σε αυτό, έχοντας κοινούς στόχους με εσάς.

Παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και αναζητώντας διαρκώς τρόπους, καινοτόμες ιδέες, προτάσεις, λύσεις, μέσα και συνεργάτες για την καλύτερη προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην επιχειρηματικότητα.

Στη HDICA Solutions πιστεύουμε ότι η επαγγελματική σας εικόνα είναι αυτό που μετράει σαν πρώτη εντύπωση στους πελάτες σας. Κατ’ αντιστοιχία, στόχος μας είναι να εξελιχθεί δυναμικά και να εδραιωθεί στη συνείδηση τους, οδηγώντας την επιχείρηση σας σε μία σταθερή ανοδική πορεία.

Η HDICA Solutions είναι μια σύγχρονη, δυναμική εταιρεία που παρακολουθεί όλες τις νέες εξελίξεις και παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές διαφημιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες που ενώνουν τις δυνάμεις της επικοινωνίας και της τεχνολογίας. Iδέες που ξεπερνούν τα όρια της διαφήμισης και οδηγούν σε ξεχωριστή στρατηγική και την εφαρμογή της σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Διαφοροποιείται προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα διαφημιστικών υπηρεσιών και διατηρώντας παράλληλα μια εξαιρετική προσωπική σχέση με το πελατολόγιο της. Έτσι, κάθε πελάτης απολαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα «μέτρα» του, έχοντας την αίσθηση αποκλειστικής συνεργασίας με τη διαφημιστική του εταιρεία.

Ευέλικτη εξυπηρέτηση, μέγιστη αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής δαπάνης και προσωπική σχέση είναι οι βασικοί άξονες της εταιρικής της φιλοσοφίας. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του πελάτη και παρακολουθεί τις επιχειρηματικές του προσπάθειες, συμβάλλοντας ως business partner στην χάραξη της επικοινωνιακής αλλά συχνά και της εμπορικής του πολιτικής. Οι πελάτες καρπώνονται άμεσα και ορατά το αποτέλεσμα της επένδυσης τους στη διαφήμιση, γεγονός που οδηγεί στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και στη δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών δεσμών.